Star hotel Da Nang
khach san o Da Nang
Khach san co be boi tai Da Nang
khach san gan cau rong da nang
Khach san da nang
khach san tai da nang
Khach san gan cau song Han Da Nang
khach san co quay bar da nang
khach san Star Da Nang
khach san khuyen mai da nang
khach san gan bien my khe
Da nang Star Hotel
khach san da nang co be boi tren san thuong

Kiểm tra đặt phòng

Loại Phòng Tối đa Giá 1 đêm Số phòng Đặt phòng
Phòng Superior Double hoặc Tiwn
Phòng Superior Double hoặc Tiwn
500.000
0đ
Phòng Deluxe Double hoặc Tiwn
Phòng Deluxe Double hoặc Tiwn
600.000
Phòng Superior Triple
Phòng Superior Triple
650.000
Phòng Deluxe Triple
Phòng Deluxe Triple
750.000
Phòng  Executive (Sennior) Double
Phòng Executive (Sennior) Double
650.000
Phòng Executive (Sennior) Tiwn
Phòng Executive (Sennior) Tiwn
800.000
Phòng Vip - Suite
Phòng Vip - Suite
900.000
Căn hộ gia đình
Căn hộ gia đình
1.800.000